Witamy! Parafia św. Bartłomieja w Lipowej
Witamy! Parafia św. Bartłomieja w LipowejWitamy! Parafia św. Bartłomieja w Lipowej
Witamy! Parafia św. Bartłomieja w LipowejWitamy! Parafia św. Bartłomieja w Lipowej

Sakrament Małżeństwa

Narzeczeni zgłaszają się do kancelarii parafialnej przynajmniej 3 miesiące przed planowaną datą ślubu.

Potrzebne dokumenty i czynności przygotowujące narzeczonych do ślubu:

Metryka chrztu świeżej daty z adnotacją o bierzmowaniu.
Dowody osobiste.
Świadectwa ukończenia katechezy w zakresie szkoły zawodowej lub średniej.
Narzeczeni biorą udział w naukach przedślubnych (informacja w gablocie przed Kościołem).
Aby sakrament Małżeństwa zawierany w kościele powodował skutki cywilno-prawne, obydwoje nupturienci muszą się udać do USC stałego miejsca zamieszkania jednej ze stron celem dokonania tam niezbędnych czynności prawnych (dokumenty ważne 6 m-cy); / dokumenty Kościelne-metryka chrztu-ważna 6 m-cy, dokumenty państwowe-z USC-ważne 6 m-cy /

...powrót

 
 
Świety Bartłomiej Apostoł

Święty Bartłomieju-módl się za nami